Technické podmínky

Technické podmínky společnosti Siberian Larch s.r.o.

pro tvarované výrobky z jehličnatých dřevin.

Praha

 

1. Požadavky na kvalitu/jakost výrobků pro

– stěnové оbkladové profily                         

– terasová prkna a palubky

– podlahová prkna

– podlahové lišty a rámy

 

1.1 Výroba probíhá v souladu s požadavky těchto technických podmínek.

1.2 Vlhkost výrobků

– pro stěnové profily: 14 /- 2%

– pro terasová prkna a palubky: 16 /- 2%

– pro podlahová prkna: 16 /- 2%

 

1.3 Výrobky musí být z masivního dřeva

1.4 Podle kvality dřeva se výrobky dělí do kategorií jakosti: „Extra“, „AB“, „C“.

1.5 Normy pro omezení vad dřeva musí splňovat předpisy uvedené v tabulce č. 1

– Seznam výrobků, mezní odchylky rozměrů

2.1 Rozměry výrobků musí odpovídat odsouhlaseným výkresům.

2.2 Mezní odchylky od jmenovitých rozměrů nesmí překročit

2.2.1 Pro podlahová prkna:

– tloušťka: 0,1 mm,

– šířka: 0,5 mm, na 1 běžný metr

2.2.2 Pro terasové palubky, оbkladový profil:

tloušťka: + 0,5 mm

šířka: + 1,0 mm na běžný metr

2.3 Délky výrobků: od 2 m do 6 m se x stupňováním po 1 metru x

Normy omezení vad podle druhu

Název vady dřeva a vady zpracování Kategorie kvality/druhu
Extra A/B C
1. Suky zdravé, srostlé, včetně prasklin Na přední straně jsou povoleny max. 1 сm na jeden běžný metr, na druhé straně bez omezení. Připouštějí se Připouštějí se
2. Suky částečně srostlé včetně trhlin Na přední straně nejsou povoleny, na druhé straně bez omezení. Na přední straně jsou povoleny do průměru ¼ šířky max. 2 ks na 1 běžný metr, na druhé straně bez omezení. Připouštějí se
Název vady dřeva a vady zpracování Kategorie kvality/druhu
Extra A/B C
3. Tmavé suky Na přední straně nejsou povoleny, na druhé straně bez omezení. Na přední straně nejsou povoleny do průměru ¼ šířky max. 2 ks na 1 běžný metr, na druhé straně bez omezení. Připouštějí se
4. Nesrostlé suky Na přední straně nejsou povoleny, na druhé straně bez omezení. Na přední straně jsou povoleny do průměru ¼ šířky max. 1 ks na 1 běžný metr nebo skupinové suky o průměru až 1 cm, max. 4 ks na 1 běžný metr, na druhé straně bez omezení. Připouštějí se
5.  Vypadlé suky Na přední straně nejsou povoleny, na druhé straně bez omezení. Na okraji nejvýše 1 cm a ve vrstvách mohou být povrchní o hloubce max. 5 mm a průměru otvoru až 5 mm, max. 3 ks na výrobek, na druhé straně bez omezení. Povoleny o průměru do 20 mm max. 1 ks na 1 běžný metr
6. Praskliny Na přední straně jsou povoleny o šířce do 1 mm, hloubce až 4 mm, dohromady max. 1/5 délky výrobku. Na druhé straně bez omezení. Na přední straně jsou povoleny do šířky 2 mm, dohromady max. 1/3 délky výrobku. Na druhé straně bez omezení. Povoleny jsou jakékoliv praskliny, které nezpůsobí rozlomení.
Kategorie kvality/druhu
Extra A/B C
7. Jádro Na přední straně není povoleno, na druhé straně bez omezení. Připouští se Připouští se
8. Smolníky a prorost Na přední straně jsou povoleny v šířce až 3*20 mm, max. 2 ks na výrobek. Na druhé straně bez omezení. Smolníky jsou povoleny. Prorost je povolen na přední straně o velikosti až 8*70 mm, max. 2 ks na výrobek. Na druhé straně bez omezení.

Připouštějí se

9. Hniloba Na přední straně není povolena, na druhé straně bez omezení. Na přední straně není povolena, na druhé straně bez omezení. Na přední straně není povolena, na druhé straně bez omezení.
10. Nedofrézovaná místa Není povoleno Povoleno na výčnělku, který vede ke snížení max. o 3 mm, přičemž celková délka tohoto nedofrézovaného místa by neměla překročit 50% délky výrobku.

Povoleno na přední straně, pokud celková plocha tvoří až 5% plochy povrchu výrobku. Na druhé straně bez omezení.

Povoleno na výčnělku, který vede ke snížení max. o 3 mm, přičemž celková délka tohoto nedofrézovaného místa by neměla překročit  50% délky výrobku. Povoleno na přední straně, pokud celková plocha tvoří až 20% plochy povrchu výrobku. Na druhé straně bez omezení.

 

Název vady dřeva a vady zpracování Kategorie kvality/druhu
Extra A/B C
11. Mechanická poškození Na přední straně nejsou povolena, na druhé straně bez omezení. Na přední straně jsou povolena do velikosti 10*5 mm o  hloubce až 5 mm, max. 1 ks na 1 běžný metr. Na druhé straně bez omezení. Na přední straně jsou povolena do velikosti 20*10 mm o hloubce až 5 mm, max. 1 ks na 1 běžný metr. Na druhé straně bez omezení.

Poznámky:

– za přední považujeme plochy, které jsou při provozu viditelné.   

– ohyb výrobků je přípustný za předpokladu, že jej lze odstranit jemným přitisknutím k rovnému povrchu.

– vady dřeva u hotového výrobku, které po sestavení do desky nelze vizuálně zjistit.