Princíp práce

Materiál nakupovaný v Rusku má podobu řeziva a je dodáván na území Evropské unie železnicí nebo automobilovou dopravou. Další zpracování se provádí v našem podniku, který se nachází 40 km od Prahy. Nákup materiálu v Rusku kontrolují naši zaměstnanci, kteří jsou odpovědni za kvalitu dodávaných výrobků. I na tak velkou vzdálenost je možné získat stabilní kvalitu. Ke každé šarži zboží je přiložen certifikát označující místo výskytu a způsob přepravy materiálu.

Dále. Sušení dřeva – sušení se provádí v komorách "Kovos" s počítačovým systémem, který nám umožňuje detailně sledovat proces sušení. Na každý metr desky je instalován snímač, který zobrazuje vlhkost na této části a umožňuje sledovat vlhkost v jakémkoliv časovém období. Pro každou stranu je vydán protokol o sušení s uvedením přesného procenta vlhkosti dřeva. Výroba konečného výrobku se provádí na novém čtyřstranném obráběcím stroji pod náležitým dohledem odborníků, zodpovědných za fungování stroje a třídění zboží po hoblování. Konečné výrobky jsou terasové prkno, podlahové prkno, rombus, tatranský profil, klasický оbkladový materiál, atd.